جهان طب خرم

درباره ما

آنچه درباره ما باید بدانید!

زمینه فعالیت:

تولید پک های جراحی استریل 

اطلاعات تماس:

استان:لرستانشهر:خرم آبادوب سایت:http://www.jahan-teb.irنشانی:شهرک صنعتی شماره 2، خیابان ابتکار1تلفن:(066)33411976

سایر اطلاعات

سوابق و مهارتها

سوابق کاری (رزومه)

مهارتها و توانمندی ها